پرشین استاد.کام اولین سايت پورن گی به زبان پارسی در جهان است. اين سايت ازقوانين جمهوري إسلامي ايران و أمريكا پيروي نمي كند و به هيچ أرگان يا گروه و نهاد خاصي تعلق ندارد و به صورت كاملا ً خصوصي أداره ميشود. هدف شاهزاده سرين پيشرفت آزادي جنسي مرد و زن در ايران و جهان ميباشد. حق امتياز در اين سايت رسمي آزاد است. هديه شاهزاده سرين بديعی براي بازديد كنندگان عزيز و گرامي اين است احترام و آزادي كامل براي حق إنساني هر فرد در تمام جوامع ميباشد. اميدواريم كه براي مقام ايشان از عكسهايشان احترام لازم را بگذاريد. در ختام از تمامي هموطنان عزيز سپاسگزاريم. دوستدار شما شاهزاده سرين بديعی

حقوق کامل بشر